1921 m. balandžio 7 d. | Gyventojų skundai

Viename Lenkų okupuoto M. kaimo pranešime, arti 200-tų gyventojų pasirašytame, skundžiasi, kad Lenkų valdžia rekvizuoja visus gyvulius, javus, lenkų kareiviai atima visą maistą, nepalikdami nei šeimynoms ko misti.

Kaunas, IV. 7 (Elta). Lietuvos Vyriausybė gauna Lenkų okupuotų Lietuvos kaimų skundų kur prašoma kreiptis domės į jų vargingą gyvenimą. Viename Lenkų okupuoto M. kaimo pranešime, arti 200-tų gyventojų pasirašytame, skundžiasi, kad Lenkų valdžia rekvizuoja visus gyvulius, javus, lenkų kareiviai atima visą maistą, nepalikdami nei šeimynoms ko misti. Be to, lenkai leidžia gandų, kad tas kaimas davęs Lenkų valdžiai parašus norįs jai priklausyti, tuo tarpu, kai to kaimo gyventojai, Lenkų valdžios įvairiais būdais persekiojami ir verčiami, nei vienas savo parašo nedavė.

Svirniai prie Dubysos. Apie 1916 m.


Šaltinis: Gyventojų skundai (1921, Balandžio 9 d.). Lietuva (76 (643), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64444&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: http://foto.terpe.lt/inkelti/20141102/i44_1.jpg