1921 m. balandžio 8 d. | Nenaudojamo laivybos inventoriaus klausimas Seime

Ar yra p. Ministeriui žinoma, kad vandens srity didžiausia betvarkė, kad pačiam Kauno uoste daugelis laivų yra apskendę prisemti vandenio. Vieni visiškai nuskendę, kiti pūsta vandenio prilyti ir dugnai rūdyja: 2 geležiniai laivai prieš Tilmanso pabriką parversti šonais tarnauja vietoj klozetų.

Pirmininkaujantis: Plentų ir Vandens Kelių Direktoris inžinieris Šimoliūnas nori atsakyti į paklausimą. Sekretoris paskaitys paklausimą.

Sekretoris (skaito paklausimą St. Seimo nario Žitinevičiaus):

„Ar yra p. Ministeriui žinoma, kad vandens srity didžiausia betvarkė, kad pačiam Kauno uoste daugelis laivų yra apskendę prisemti vandenio. Vieni visiškai nuskendę, kiti pūsta vandenio prilyti ir dugnai rūdyja: 2 geležiniai laivai prieš Tilmanso pabriką parversti šonais tarnauja vietoj klozetų. […]

Pontono tiltas ties pat Kaunu guli be jokios tvarkos, 40 geležinių valčių geriausios sistemos guli ant žemės, kur nuo smėlio ir prilyto vandens pūsta dugnai.

53 inkarai be jokios tvarkos guli išmėtyti po žemę ir žole apaugę, kas duoda progos jiem žūti. […]

Plentų ir Vandens Kelių Direktoris Šimoliūnas:

[…] Kauno uoste pereitą rudenį visi laivai buvo visiškai sutvarkyti, bet kadangi šią žiemą tris kart ėjo ledai ir kilo vanduo, tai ir stovinčius uoste laivus bent kiek sudarkė; vandeniui nuslūgus reikės vėl sutvarkyti. […]

Geležinės valtys pontoninio tilto guli tvarkoj sukrautos „Pioner-Parko“ kieme ne ant žemės, bet ant padėklių; vanduo išliejamas iš jų kada reikia. Jos yra ne Susisiekimo Ministerijos nuosavybė, bet Krašto Apsaugos Ministerijos. Ta medžiaga liko nuo rusų laikų. 19 metais Krašto Apsaugos ministerija prašė, kad tie pontonai toj vietoj būtų laikomi mūsų žinioj. Tas ir daroma. Iki šiol remontas nėra daromas, nes nėra lėšų ir tai yra Krašto Apsaugos Ministerijos nuosavybė. […]

Žiemos uostas ir Karmelitų bažnyčia. Kaunas, XX a. 4 deš. Stanislovo Lukošiaus reprodukcija. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Steigiamojo Seimo darbai, 16 sąs., 1921 m., p. 910-911.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000092954?exId=48778&seqNr=42; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000092954?exId=48778&seqNr=43