1921 m. birželio 1 d. | Maudyklės

Ačiū kelių lietuvių inteligentų iniciatyvai sumetusių keletą auksinų galu gale Kauniškiai sulauks prie Nemuno už Karmelitų bažnyčios maudyklės.

Ačiū kelių lietuvių inteligentų iniciatyvai sumetusių keletą auksinų galu gale Kauniškiai sulauks prie Nemuno už Karmelitų bažnyčios maudyklės „Saulė“ pavadintas kur galima bus be „4-to internacionato“ išsimaudyt ir saulės spinduliais pasišildyt smiltyne, nes bus suruoštos ir saulės vonios. Vieta parinkta gera – prieš yra gražus žalias Fredos krantas, gan tyras oras ir tikras smilčių pležas. Už porą auksinų užtroškęs ir paskendęs dulkėse kaunietis turės progos gero ir sveiko poilsio. Žinoma reikia manyti bus ir kostiumų ir šiaip tvarka. Gero pasisekimo geram sumanymui.

Karmelitų kvartalo panorama. Apie 1928-1929 m. Kauno miesto muziejus


Šaltinis: Maudyklės (1921, Birželio 1 d.). Lietuva (118 (645), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64443&seqNr=2