1921 m. birželio 10 d. | Mūsų delegacija grįžo

Mūsų delegacija, vedusi Briukselio derybas su Lenkais, sugrįžo.

Mūsų delegacija, vedusi Briukselio derybas su Lenkais, sugrįžo. Birželio 9 dieną grįžo delegacijos pirmininkas Galvanauskas, kurs birželio 10 dieną St. Seimo Užsienio Komisijai padarė pranešimą apie buvusias Briukselio derybas.


Briuselyje vykstant taikos deryboms, kuriose Tautų Sąjunga ir jos įgaliotinis belgas Paulis Hymansas bandė sureguliuoti Lietuvos ir Lenkijos konfliktą, Lietuvai atstovavo tuometinis prekybos ir pramonės ministras Ernestas Galvanauskas, prieš tai ėjęs ir ministro pirmininko pareigas. Tai buvo ryškus Lietuvos valstybės veikėjas ir vėliau ėjęs aukštas pareigas tiek politikoje, tiek versle. Jis ryškiai prisidėjo prie Lietuvos universiteto atsiradimo Kaune 1922 m., bei Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos 1923 m. 1940 m. ėjo finansų ministro pareigas paskutinėje nepriklausomos Lietuvos vyriausybėje, sovietų buvo bandytas patraukti į savo pusę, bet pasitraukė į Vokietiją, ten prisidėjo prie Lietuvių aktyvistų fronto organizavimo. Po karo nusivylęs Lietuvos liūdnu likimu, E. Galvanauskas bėgdamas nuo sovietų pasitraukė į Madagaskarą, vėliau iki mirties gyveno Prancūzijoje.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas Ernestas Galvanauskas, 1921 m. Fotografija iš Lietuvos albumas, Berlin, 1921


Šaltinis: Trimitas,  1921 06 18, Nr.23, p. 6

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39095&biRecordId=4059