1921 m. birželio 11 d. | Gardino žydai už Lietuvą

Žydai pasirodo labai prielankūs Lietuvos valdžiai, jeigu įvyktų koks balsavimas, jie visi balsuotų už Lietuvą.

Mūsų korespondentui teko daug kalbėtis su Gardino gyventojais žydais.

Žydai pasirodo labai prielankūs Lietuvos valdžiai, jeigu įvyktų koks balsavimas, jie visi balsuotų už Lietuvą. Tuo tarpu visi įbaidyti ,,Defenzywos“ (Žvalgybos) ir priversti tylėti.

Gardino kunigai lenkai agituoja per bažnyčią ir per išpažintis, kad tvirtai laikytųs už lenkus.


1921-ųjų atmosferoje daug kalbėta, ar Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte nebūtų galima padaryti plebiscito, kuriame vietos gyventojai ir pasirinktų – labiau norėtų būti Lenkijos, ar Lietuvos piliečiais. Dėl įvairių apskaičiavimų, daugiausiai dėl to, kad netikėjo sėkme, abi šalys vengė šio varianto, kurį siūlė užsienio valstybės. Vis dėlto, svarbi buvo ne tik lenkų ar lietuvių, kurių pasirinkimą nesunku nuspėti, pozicija, tačiau ir didelių vietos žydų ir baltarusių bendruomenių. Dėl šios priežasties, tuometinėje spaudoje aptinkame nemažai palankių atsiliepimų Lietuvos atžvilgiu iš didžiausių regiono miestų – Vilniaus ir Gardino žydų bendruomenių tarpo.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Napoleono Ordos paveikslo ,,Gardinas“ kopija, 1900 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Trimitas,  1921 06 11, Nr. 22, p. 6

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39096&biRecordId=4059