1921 m. birželio 12 d. | Lietuvos Respublika nori JAV konsulato

,,Natūraliai mes viliamės iš Amerikos pripažinimo“ sakė Dr. Grinius. ,,Daug mūsų klestėjimo nuo to priklauso. O ir be to, yra apie milijonas  amerikiečių gimusių Lietuvoje ar iš ten kilusių, kurie stiprina ryšį tarp šalių“.

Mažoji tauta taip pat norėtų pripažinimo

Kaunas, Lietuva. Birželio 11 d. Dr. Kazimieras Grinius, Lietuvos Prezidentas norėtų JAV konsulato Kaune, nepaisant to, ar Amerikos vyriausybė pripažins Lietuvos Respubliką.

,,Lietuvoje“ sakė Dr. Grinius, ,,yra šimtai žmonių trokštančių emigruoti į Ameriką. Kadangi šiuo metu konsulato nėra, jiems tenka keliauti į Rygą ir bandyti gauti vizą ten“.

Latvija ir Estija taip pat nėra pripažįstamos JAV, tačiau tose šalyse yra Amerikos konsulinės tarnybos.

,,Natūraliai mes viliamės iš Amerikos pripažinimo“ sakė Dr. Grinius. ,,Daug mūsų klestėjimo nuo to priklauso. O ir be to, yra apie milijonas  amerikiečių gimusių Lietuvoje ar iš ten kilusių, kurie stiprina ryšį tarp šalių“.


The New York Tribune talpino žinią apie Lietuvą, kur ši šalis prašė JAV konsulato ir galimai vylėsi dėl diplomatinio pripažinimo. Tiesa, tituluodamas Kazį Grinių prezidentu, JAV dienraštis buvo netikslus, tuo metu jis ėjo ministro pirmininko pareigas. Prezidentu K. Grinius dar bus išrinktas 1926 m. Ir be šių aukštų pareigų jo biografija išties įspūdinga , tai vienas Lietuvos demokratų partijos, Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių liaudininkų partijos lyderių ir įkūrėjų, daugelio knygų ir vadovėlių medicinos ir visuomeninėmis temomis autorius, medicinos mokslų daktaras. Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydus, už tai po mirties paskelbtas Pasaulio tautų teisuoliu.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Lietuvos ministras pirmininkas Kazys Grinius, 1921 m. Fotografija iš Lietuvos albumas, Berlin, 1921.


Šaltinis: The New York Tribune,  1921 06 12, p. 2

Prieiga internete: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045774/1921-06-12/ed-1/seq-2/#date1=1921&sort=date&date2=1921&words=Lithuania+LITHUANIA&language=&sequence=0&lccn=&index=14&state=&rows=20&ortext=&proxtext=Lithuania&year=&phrasetext=&andtext=&proxValue=&dateFilterT