1921 m. birželio 13 d. | Socialistų žemės reformos

Darbininkai skurdą, vergiją kenčia, o jų ,,naujieji kapitalistai“ lėbauja.

Mūsų socialistai nori užimti storpilvių darbininkų saldžias vieteles. Anot jų skonies, Valdžia turi paimti dvarus savo žinion ir pavesti juos valdyti ir dirbti dvarų darbininkų taryboms, pastačius tik gerus savo prižiūrėtojus – komisarus. Ko vertos socialistų demokratų komunos sukurtos bolševikų Rusijoje ir nun peršamos socialistų aukščiau įdėtas paveikslas vargiai parodo.

Darbininkai skurdą, vergiją kenčia, o jų ,,naujieji kapitalistai“ lėbauja. Nepaisant, kad Lietuvos darbininkai iš 100 veinas tereikalauja komunos, o visi kiti – nuosavybėn- tečiaus socialistų vadai naujausdami sau gardų kasnelį nepaiso darbo žmonių norų, žūt būt savo žemės reformą varu siūlo.


Politinė polemika prieš 100 metų lietuviškoje spaudoje buvo itin kovinga. Tai taikytina tiek spaudai Lietuvoje, tiek išeivijoje. JAV lietuvių dienraštis draugas, kuriam buvo būdinga krikščioniškai demokratiška pasaulėžiūra kritikuodavo ir pašiepdavo komunistines ir socialistines idėjas. Viena jų, kategoriškas žemės reformos siūlymas, kurį siūlė socialdemokratai, sulaukė kaltinimo, kad jis labai primintų Sovietų Rusijos komunistines reformas. Reikia pažymėti, kad nors 1922 m. Lietuvoje įvestos žemės reformos pagrindinis iniciatorius ir de facto lyderis buvo krikščionių demokratų partijos vienas svarbiausių lyderių žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius, visgi jis perėmė ir nemažai kairiųjų idėjų. Šis įrašas rodo diskusijas dar iki to.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita


Šaltinis: Draugas,  1921 06 13, p. 1

Prieiga internete: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045087/1921-06-13/ed-1/seq-1/#date1=1921&sort=date&date2=1921&words=Lithuania&language=&sequence=0&lccn=&index=18&state=&rows=20&ortext=&proxtext=Lithuania&year=&phrasetext=&andtext=&proxValue=&dateFilterType=yearRa