1921 m. birželio 15 d. | Atostogų metas

Dar kelios dienos ir tūkstančiai mūsų mokinių kurie lanko mokyklas palikę knygas ir sąsiuvinius pradės atostogų vakacijų metą.

O, kaip nekantriai moksleiviai laukia tos valandos. Jie jau šiandien svajoja dienas, valandas skaitos, kuomet laisvai pilnu jauno sielos smagumu galės žaisti, linksmintis. Poilsys tikrai reikalingas, bet tenebūnie jis nuotolis mokslo metams.

Tėvai gal kiek link su laiku žiūri į besiartinančias atostogas. Patyrimas parodė, kad šis laikas jų vaikams nemažai pavojų neša.

Laiminga šeimyna, kuri turi išteklius atostogų laiką kaime gyventi. Jiems atostogų klausimas pigiai išrištas. Bet ne daug yra tokių šeimynų . Visi mes skurstame tvankiame miesto ore. Mūsų vaikučiai neturi didelio patogumo jų amžiui tinkamo. Vaikai dažnai neturi didelės erdvės žaidimams, nekvėpuoja grynu oru. Ankštos gatvės, įvairių kvapų oras, automobilių judėjimas, nėra patogi atostogų vieta. Va tokiam atsitikime tėvai turi stipriai susirūpinti savo vaikučių sveikata, poilsiu. Būtinai reikia surasti priemonių, kad sveikatą moksleivio padėtų.

Algirdas Vokietaitis neria nuo tilto. Palanga, 1932 m. vasara. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Atostogų metas, (1921 m. birželio 15 d.), Draugas (140) p. 2.

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=197447