1921 m. birželio 16 d. | Lietuvių opera

Lietuvių opera.  „Demono“ generalinė repeticija eina birželio 15 dieną. Bilietai į repeticiją išparduota. Premjera eina  16 dieną.

Lietuvių opera.  „Demono“ generalinė repeticija eina birželio 15 dieną. Bilietai į repeticiją išparduota. Premjera eina  16 dieną. Bilietai irgi visi išparduoti. „Demonas“ eis dar birž. 20 d. kur bilietų neparduotų maža beliko.


Valstybės teatre, tuomet vadinamoje Operos vaidykloje 1921 m. birželio 16 d. buvo pastatyta trečioji repertuaro opera – A. Rubinšteino „Demonas“. Operos dirigentas Juozas Tallat-Kelpša, režisierius -Antanas Sutkus, chormeisteris – Julius Štarka, baletmeisterė – Olga Dubeneckienė, dailininkas – Vladas Didžiokas. Vaidmenis premjeroje atliko: Demonas – Juozas Bieliūnas, Tamara – Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė, Angelas – Vladislava Polovinskaitė-Grigaitienė, Kunigaikštis – Jonas Byra, Gudalas – Petras Oleka, Kunigaikščio tarnas, Vienuolyno sargas – Juozas Katelė, Auklė – Jadvyga Vencevičaitė, Pasiuntinys – Vincas Marcinkus. Šokėjos: Elena Gailevičaitė, Jadvyga Jovaišaitė, N. Rivkaitė.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus vedėja Inga Puidokienė

Scena iš A. Rubinšteino operos „Demonas“ premjeros Valstybės teatre Kaune 1921-06-16. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuvių opera (1921, birželio 16 d.), Lietuva (131 (658), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64437&seqNr=3