1921 m. birželio 17 d. | Didelė nelaimė su lakūnais

Birželio 17 dieną įvyko iškilmingos žuvusių laidotuvės. Jų karstus į kapines vežė ant aeroplanų, lydint muzikos orkestrui ir dideliausiai žmonių miniai.

Birželio 15 dieną Kaune nukrito į aerodromą iš didelio aukštumo aeroplanas su dviem lakūnai – inžinieriu mechaniku Vacetu ir karo lakūnu Kaputauskiu. Abu užsimušė. Aeroplanas sistemos Galbiteter visai sudužo. Vacetas ir Kaputauskas buvo tikri orlaivystės reikalų žinovai.

Birželio 17 dieną įvyko iškilmingos žuvusių laidotuvės. Jų karstus į kapines vežė ant aeroplanų, lydint muzikos orkestrui ir dideliausiai žmonių miniai.

Lydint drąsuolius lakūnus į amžino poilsio vietą visą laiką ties Kaunu skraidė keletas aeroplanų, atsisveikindami su savo draugais.

Aleksoto aerodromas, vaizdas iš lėktuvo. Kaunas. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Didelė nelaimė su lakūnais (1921, Birželio 25 d.). Trimitas (24 (44), p. 8.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39094_9