1921 m. birželio 19 d. | Rinkimų reikalu

Einant Rinkimų įstatymu 36 § Kauno miesto Rinkimų komisija šiuo skelbia visuomenės žiniai, kad žemiau nurodyti kandidatų sąrašai sulig pareiškimų, pasirašytų partijų ir kuopų įgaliotinių yra sujungę savo kandidatų sąrašus ir tokie sujungti kandidatų sąrašai skaitomi vienu sąrašu, būtent:

Einant Rinkimų įstatymu 36 § Kauno miesto Rinkimų komisija šiuo skelbia visuomenės žiniai, kad žemiau nurodyti kandidatų sąrašai sulig pareiškimų, pasirašytų partijų ir kuopų įgaliotinių yra sujungę savo kandidatų sąrašus ir tokie sujungti kandidatų sąrašai skaitomi vienu sąrašu, būtent:

I) 1.  Sąrašas Nr. 20 „Vienybė“; 2 Sąrašas Nr. 4 „Darbo federacija“; 3) Sąrašas Nr. 12  „Katalikai“; 4) Sąrašas Nr. 1 Liet. Social. Liaudininkų demokratų partija; 5) Sąrašas  Nr. 7 Krikščionią butų samdytojų grupė – skaitoma vienu sąrašu.

II) 1. Sąrašas Nr. 9 – Kauno žydų amatininkų grupė; 2) Sąrašas Nr. 14 – „Ceirel Cion” organizacija.

III) 1. Sąrašas Nr. 16 – Vilijampolės miesto; 2) Sąrašas nr. 17- žydų suvienyta nepartinė grupė – skaitoma vienu sąrašu.

Kauno m. Rinkimų Komisija.

1924 m. Kauno miesto tarybos nariai (viduryje sėdi burmistras Jonas Vileišis). Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Rinkimų reikalu (1921 m. birželio 19 d.) Lietuva (134 (661)) p. 3

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64434