1921 m. birželio 20 d. | Norintiems stoti į aukštuosius kursus

Šiuo Aukštųjų Kursų taryba skelbia, kad nuo š. m. birželio 20 d. iki rugpjūčio 25 d.  priimami A. K. raštinė (Laisvės al. 55) prašymai dėl įstojimo į A. Kursų humanitarinį, teisių, fizikos-matematikos, gamtos, technikos, medicinos skyrius ir į farmacijos ir odontologijos sekcijos šiomis sąlygomis.

Šiuo Aukštųjų Kursų taryba skelbia, kad nuo š. m. birželio 20 d. iki rugpjūčio 25 d.  priimami A. K. raštinė (Laisvės al. 55) prašymai dėl įstojimo į A. Kursų humanitarinį, teisių, fizikos-matematikos, gamtos, technikos, medicinos skyrius ir į farmacijos ir odontologijos sekcijos šiomis sąlygomis:

  1. Į visus skyrius tikraisiais klausytojais priimami asmenys, išėję vidurinį mokyklą. Pastaba: asmenis, kurie vidurinėse mokyklose nėra išėję lotynų kalbos, negali būti priimami tikraisiais klausytojais  į humanitarinių bei teisių skyrius į medicinos ir gamtos gi skyrius tik ta sąlyga, kad per 2 semestrus išlaikys lotynų kalbos egzamino skyriaus programą.

Senamiesčio turgavietė, už jos Seimo rūmai, kuriuose nuo 1920 m. veikė Aukštieji kursai. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Norintiems stoti į aukštuosius kursus (1921 m. birželio 21 d.) Lietuva (135 (662)) p. 3

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64432