1921 m. birželio 22 d. | Joninių šventė

Kaune šiemet rengiamės plačiai švęsti iš 23 birželio į 24-tą naktį. Šventės rengėjai yra šauliai, vietos jaunimas ir kai kurios kitos visuomenės organizuotės.

Kaune šiemet rengiamės plačiai švęsti iš 23 birželio į 24-tą naktį. Šventės rengėjai yra šauliai, vietos jaunimas ir kai kurios kitos visuomenės organizuotės. Aplink visa Kauną labiau matomesnėse vietose ketama sukurti  tą naktį didelį laužai ir atlikti įvairius žaislus.

Šauliai žada švęsti Napoleono kalne. Išėjimas į tą kalną bus 5 val. P. p. iš Lietuvos Šaulių Sąjungos buto (Laisvės al. Nr. 26) į kur ir kviečiami yra visi norys dalyvauti šventėj susirinkti.

Kitos vietos, kuriose numanoma kurti laužai yra šios Linksmakalnis, Aleksote, Aleksoto kalnas, ties pat viduriu Kauno, Petrakalnis, Vytauto kalnas, Žaliasis Kalnas aikštėj už medinės cerkvės ir Steigiamojo Seimo Ąžuolų kalnas.

Kauno panorama iš Linksmakalnio po 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Joninių šventė (1921 m. birželio 22 d.) Lietuva (136 (663) p. 3.

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64431