1921 m. birželio 23 d. | Sibiras atskirtas nuo Rusijos

Radio pranešimu iš Einiūkų Sibirijos sukilėliai užėmė gelžkelių mazgą Perm-Ekaterinburg-Celiabinsk.

VARŠUVA, VI. 23. (Elta) Radio pranešimu iš Einiūkų Sibirijos sukilėliai užėmė gelžkelių mazgą Perm-Ekaterinbur-Celiabinsk. Tuo būdu Sibiras yra visai atskirtas nuo Europos . Rusijos Urale didinasi steikai.

Raudonosios armijos kariai. 1921 m.


Šaltinis: Sibiras atskirtas nuo Rusijos (1921, Birželio 26 d.). Laisvė (139), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=110987&seqNr=1

Fotografijos prieiga internete: https://www.rbth.com/history/333409-russia-year-1921