1921 m. birželio 24 d. | Iš rinkimų į savivaldybes

Palyginus pereitų ir šių metų skaitmenis, matome, kad šiemet balsavo daugiau 50 proc. Rinkikų, pernai visi lietuvių sąrašai gavo tik apie 15 proc. Balsų, o šiemet apie 28 proc.

Palyginus pereitų ir šių metų skaitmenis, matome, kad šiemet balsavo daugiau 50 proc. Rinkikų, pernai visi lietuvių sąrašai gavo tik apie 15 proc. Balsų, o šiemet apie 28 proc. Lenkų sąrašas veik to pat nuošimčio kaip ir pernai (nors su 2 proc.priaugimu) darbininkų sąrašas pernai gavo apie 24 proc. Balsų, o šiemet tik apie 12 proc.

Reikia pažymėti, kad rinkimų laikas buvo labai nepalankus lietuvių gaivalui, kadangi daugelis nuolatinių Kauno miesto gyventojų lietuvių yra išvažinėję šiuo metu atostogų ir į vasarnamius.

Kauno miesto taryba. 1931 m. Pirmosios eilės viduryje sėdi burmistras J. Vileišis. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Iš rinkimų į savivaldybes, (1921 m. birželio 24 d.), Lietuva (138 (665)) p. 4

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64429