1921 m. birželio 25 d. | Rusai areštavo Lietuvos pasiuntinybės sekretorių

Apskritai mūsų santykiai su Sovietų Rusais pastaruoju laiku pablogėję. Spėjama, kad tai yra sąryšy su mūsų valdžios griežtais pasielgimais su bolševikais Lietuvoje.

Rusų valdžia Maskvoje areštavo Lietuvos pasiuntinybės sekretorių Sventkauską. Apskritai mūsų santykiai su Sovietų Rusais pastaruoju laiku pablogėję. Spėjama, kad tai yra sąryšy su mūsų valdžios griežtais pasielgimais su bolševikais Lietuvoje. Mūsų valdžia padarė atatinkamų žygių, kad Sventkauskis būtų paleistas. Jam jokio apkaltinimo neįteikta.

Viešbutis „Luxe“. Maskva. XX a. 3-4 deš.


Šaltinis: Rusai areštavo Lietuvos pasiuntinybės sekretorių (1921, Birželio 25 d.). Trimitas (24 (44), p. 7.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_39094_9

Fotografijos prieiga internete: https://mayday.leftword.com/pub/media/magefan_blog/Hotel_Lux_Moscow_before_1917_1.png