1921 m. birželio 26 d. | Vargai garlaiviais važiuojantiems

Nemunas taip nusekė, kad didesnieji garlaiviai, kurie giliai sėdi vandenyje, nebegali vaikščioti. Žydų gegužinė… 5 valandas išstovėjo ant smėlio užklimpę.

X Vargai garlaiviais važiuojantiems, Nemunas taip nusekė, kad didesnieji garlaiviai, kurie giliai sėdi vandenyje, nebegali vaikščioti. Žydų gegužinė, išvažiavusi 12 birželio dvejais garlaivi[ai]s „Prezidentu“ ir „Lietuva“, grįžo rytojaus rytą 6 val., 5 valandas išstovėjo ant smėlio užklimpę. Tas pats „Prezidentas“ kitą dieną grįzdamas iš Jurbarko užklimpo ir dugną sau pramušė. Keliaunikai turėjo pereiti ant kito garlaivio, pasitaikiusio tuo laiku pro šalį eiti. „Kurjeris“ taipgi pavojingti važiuoti: birželio 14 d. važiuojant jau iš Jurbarko apie kalatavą buvo liepta keliauninkams išlipti ant kranto ir daugiau varsto pėstiems eiti.

Tiems garlaiviams, kurie vargais negalais gali Nemunu plaukyti, reiktų seklumo laiku uždrausti kursus daryti.

Dg.

Nemuno pakrantėje stovi medeliais papuoštas garlaivis. Žmonės ruošiasi grįžti iš Panemunės į Kauną. 1944 m. gegužės 29 d. (per Sekmines). Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Laisvė, nr. 139, 1921 m. birželio 26 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=110987&seqNr=4