1921 m. birželio 27 d. | Valo rusų raugą

Siūloma rusų kalbos mokymą visai iš mokyklų išmesti, įvedant jos vieton daugiau Vakarų Europos kalbų mokymą.

Ryga, VI. 27. (Elta). Eltos tam tikro korespondento pranešimu, Latviuose labai kyla balsai už rusiškos dvasios naikinimą latvių mokyklose. Tam reikalui siūloma rusų kalbos mokymą visai iš mokyklų išmesti, įvedant jos vieton daugiau Vakarų Europos kalbų mokymą.

Rygos senamiestis, Kramų gatvė. XX a. 4 deš.


Šaltinis: Valo rusų raugą (1921, Birželio 29 d.) Laisvė (141), p. 1. 

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=110985&seqNr=1