1921 m. birželio 28 d. | Operos sezono pabaiga

Birželio 28 d. mūsų meno šventykla, statydama 4-tą kartą „Demoną“ užbaigė 1920-21 metų sezoną. Miesto teatro salė buvo taip kupina, kad sunku buvo alsuoti. Tatai liudija, kad mūsų visuomenė, taip gausiai lankydamos operon, moka vertinti gerus ir dorai patiektus vaidinimus.

Birželio 28 d. mūsų meno šventykla, statydama 4-tą kartą „Demoną“ užbaigė 1920-21 metų sezoną. Miesto teatro salė buvo taip kupina, kad sunku buvo alsuoti. Tatai liudija, kad mūsų visuomenė, taip gausiai lankydamos operon, moka vertinti gerus ir dorai patiektus vaidinimus. Rengėjai taip rūpestingai atsinešė prie visų detalių, kad norėjo net arklį scenon išvesti (jaunojo karavanas), bet visi arkliai „atsisakė: scenon eiti.

<…>

Sekantį sezoną ketinama pradėti opera „Rigoletto“, beto manoma apie „Faustą“, Romeo ir Džiuljetą“ ir kt. Norima aprūpinti medžiaginiai choro dalyvius, kad jie galėtų savo išsirinktoje srytyje lavintis be rūpinimos apie rytojų.

Valstybės teatras. Kaunas. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Operos sezono pabaiga (1921, Liepos 1 d.) Laisvė (142), p. 3.  

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111125&seqNr=3