1921 m. birželio 29 d. | Netinkama reklama

Tas paperosininkas tiek paskleidė savo reklamą, kad net Kaune miesto sodo klombose sodintomis gėlėmis išrašė: «Iserliso papirosai», «Iserliso taboka», «Solomon». Tie žodžiai sugadino visas klombas, kad žmogus nenori į ją nė žiūrėti.

Yra reklamų, kurios turi visuomeninės ir kulturinės prasmės; ir reklamų vien tik gešefto tikslams, kuo daugiau kišenę prikimšti. Kaip gaila, kad gešeftas užmuša kultūros reikalus; o tai delto, kad valdžios administracija apsileidus. Turiu omenyje Iserliso papirosus. Tas paperosininkas tiek paskleidė savo reklamą, kad net Kaune miesto sodo klombose sodintomis gėlėmis išrašė: «Iserliso papirosai», «Iserliso taboka», «Solomon». Tie žodžiai sugadino visas klombas, kad žmogus nenori į ją nė žiūrėti. Tai gėda tiems, kurie išnuomoja klombų gėles tokiems skelbimams. Kadangi Miesto sodas yra Miesto Valdybos, tai aš šiomis dienomis manau kreiptis į Valdybą, prašydamas vienoje klomboje priimti mano skelbimą: «Pilieti! Kovok su šmugeliu». Neabejoju, kad mano skelbimą priims. Priežodis sako: prasta žolė kiekvienam auga. Ne kitaip ir su Iserliso papirosais. Ponui Iserliui patartina neiti toliau papiroso galo.

Petras Trombačiškis.

Naujamiesčio panorama. Centre – brolių Salamonų tabako ir papirosų fabrikas Kalnų (dab. V. Putvinskio) gatvėje. Apie 1923–1925 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Netinkama reklama“, Lietuva, nr. 141 (668), 1921 m. birželio 29 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64426&seqNr=3