1921 m. birželio 30 d. | Teisia karo kaltininkus

Taigi jau teisiami karą pralaimėjusieji karo nusikaltėliai. Įdomu žinoti, kada bus teisiami apgalėtojai, juk ir jų tarpe yra tokių ,,griešininkų”.

Birželio 29 dieną į Vokietijos miestą Leipcigą esą atvykusi Francūzų komisija ir 10 liudininkų. Vyriausiam Tribunole prasidėjo nagrinėjimas bylos apie karo kaltininkus, pagal francūzų sąrašų.

Birželio 30 d. buvo teisiamas generolas Stengeris, kuris 1914 m. rugpjūčio mėn. Sareburgo mūšių metu, įsakė neimti į nelaisvę, majoras Krusius , kurs tą įsakymą vykino ir leitenantas Laule, kurs pabaigė tą įsakymą vykinti.

Liepos 1 d. būsias teisiamas generolas, kuris atsakys už šiltinės platinimąsi belaisvių stovyklose.

Taigi jau teisiami karą pralaimėjusieji karo nusikaltėliai. Įdomu žinoti, kada bus teisiami apgalėtojai , juk ir jų tarpe yra tokių ,,griešininkų”.


Nors 1921 m. Pirmasis pasaulinis karas palengva ėjo į užmarštį, praktinis klausimas buvo karo nusikaltėlių teismas. Nors daug garsesni Antrojo pasaulinio karo atvejai, Pirmajame pasauliniame irgi netrūko įvairių nusikaltimų. ,,Trimitas“ kėlė visais laikais populiarų klausimą – bepigu teisti nugalėtus, bet kas teis nedorėlius iš nugalėtojų pusės. Leipcige vykęs procesas padėjo teisinę bazę karo nusikaltėlių teismams ir ateityje, tačiau įdomu pažymėti, kad generolas Karl Stenger buvo išteisintas, majoras Bruno Crusius buvo nuteistas dviems metams kalėjimo be teisės nešioti karininko uniformą, leitenantas Adolph Laule buvo išteisintas.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Generolas Karlas Stengeris, 1914 m. Vienas pagrindinių teisiamųjų Leipcigo karo nusikaltėlių teisme 1921 m., galiausiai išteisintas. Fotografija iš Arshoto miesto muziejaus Belgijoje.


Šaltinis: Trimitas,  1921 07 09, Nr. 26, p. 5

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39092&biRecordId=4059

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2023016/24001A51_priref_8204