1921 m. birželio 4 d. | Stojantiems į Kauno Saulės mokytojų seminariją

Prašymai siunčiami ar duodami seminarijos direktoriaus vardu; prie prašymo reikia pridėti gimimo metrikai, mokyklos pažymėjimas, berniukams, kurie yra suėję 19 metų, pristato pažymėjimą, kad yra liuosi nuo kareiviavimo ligi 28 metų amžiaus.

Prašymai siunčiami ar duodami seminarijos direktoriaus vardu; prie prašymo reikia pridėti gimimo metrikai, mokyklos pažymėjimas, berniukams, kurie yra suėję 19 metų, pristato pažymėjimą, kad yra liuosi nuo kareiviavimo ligi 28 metų amžiaus; kas nori gauti stipendiją (200 auks. Mėnesiui) pristato neturtingumo pažymėjimą, išimtą iš valsčiaus ar miesto  valdybos.

Nedideliam mokinių (mergaičių) skaičiui (60) yra bendrabutis, laikomas “Saulės“ Centro Valdybos, į kurią norinčios gauti vietos bendrabutyje privalo kreiptis.

Visokių žinių norintiems stoti į seminariją duoda seminarijos direktorius žodžiu kasdien nuo 8 ligi 10 val. Ryto, rašto; atsakymui reikia pridėti 50 sk. Pašto markė.

J. Vokietaitis. Seminarijos direktorius.

Saulės gimnazijos rūmai Kaune. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Stojantiems į Kauno Saulės mokytojų seminariją, (1921 m. birželio 4 d. ) Laisvė (121) p. 3

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=110983