1921 m. birželio 5 d. | Vengrų atstovas Lietuvoj

Birželio 5 d. atvyko Vengrų atstovas Pabaltjūrio valstybėms d-ras Jungertas.

Birželio 5 d. atvyko Vengrų atstovas Pabaltjūrio valstybėms d-ras Jungertas; birželio 6 d. jis buvo priimtas Užsienio Reikalų ministerio d-ro Purickio, o birželio 7 d. Ministerio Pirmininko d-ro Griniaus.


Atkūrusi Nepriklausomybę ir siekdama diplomatinio pripažinimo Lietuva stengėsi užmegzti ryšių su visomis valstybėmis Europoje. Kai kurios jų atsiųsdavo vieną pasiuntinį tik Lietuvai, tačiau bent 3 deš. pradžioje dažniausiai buvo siunčiamas pasiuntinys rezidavęs kitose valstybėse, pavyzdžiui bendras pasiuntinys Baltijos šalims, dažniausiai, rezidavęs Rygoje. Taip nutiko ir su Vengrijos pasiuntiniu. Tai dar nebuvo blogiausias atvejis, nes kartais buvo paskiriamas pasiuntinys daug didesnei valstybei, pavyzdžiui Lenkijai, ar Vokietijai, kuris turėdavo reziduoti dar ir Lietuvoje. Natūraliai, tokiu atveju, dėmesio mažesnei šaliai gerokai pritrūkdavo.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Maudynių didžiausiame Vengrijos Balatono ežere vaizdai, 1920 m. Fotografija iš Vengrijos turizmo ir komercijos muziejaus Budapešte.


Šaltinis: Trimitas,  1921 06 18, Nr. 23  p. 5

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39095&biRecordId=4059

Fotografijos prieiga internete: https://classic.europeana.eu/portal/lt/record/2048128/290201.html?q=budapest+1920#dcId=1622648643850&p=3