1921 m. birželio 8 d. | Auka Aukštųjų kursų Anatomicum‘ui

Kun. Kapelionas 7-to pėst. Pulko Višniauskas sumokėjo už mikroskopą Ceiss‘o, išrašytą Anatomicum‘ui iš Vokietijos 8060 auks. Bank. Vailokaits 3000 auks. Stud. Jedas nupirko Anatomicum‘o kabinetui 2 didėles kėdes ir rašomąjį rinkinį – vertės viso labo 1210 auks.

Kun. Kapelionas 7-to pėst. Pulko Višniauskas sumokėjo už mikroskopą Ceiss‘o, išrašytą Anatomicum‘ui iš Vokietijos 8060 auks. Bank. Vailokaits 3000 auks. Stud. Jedas nupirko Anatomicum‘o kabinetui 2 didėles kėdes ir rašomąjį rinkinį – vertės viso labo 1210 auks., Juristas Marina 200 auks., D-ras Mongirdas 100 auks., D-ras Bendoravičius 100 auks. D-ras Jagminas 100 auk. D-ras Šliupas 100 auk. D-ras Kanauka 100 auk., p. Domanskis 100 auk., p. Makauskas 100 auk. Martynas Yčas 100 auk., p. Poklevskis. 50 auks.

D-ras Praigauskas histologinių preparatų rinkinį 100 prep., D-ras Avižonis 92 prep., D-ras Dembovskis 70 prep., D-ras Neuronis 90 prepar., D-ras Žilinskis Virchovo 301 prep.

Visiems aukotojams tariu širdingą ačiū.

Anatomicum‘o Vedėjas D-ras Žilinskas.

1927 m. Seimo gatvė, dešinėje Steigiamojo seimo rūmai, kuriuose nuo 1920 m. veikė Aukštieji kursai. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Auka Aukštųjų kursų Anatomicum‘ui, (1921 m. birželio 8 d., Lietuva (124 (651)) p. 3

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64534