1921 m. gegužės 10 d. | Užpuolė stotį

Sus. M-jos pranešimu gegužės 8 d. 3 val. rytą ginkluotų plėšikų gauja puolė Linkuvos gelžkelio stotį, sužeidė stoties virš.

Kaunas, V-9 (Elta). Sus. M-jos pranešimu gegužės 8 d. 3 val. rytą ginkluotų plėšikų gauja puolė Linkuvos gelžkelio stotį, sužeidė stoties virš. Tureivą ir atėmė 11.000 auks. valst. pinigų.


Linkuva buvo svarbus transporto taškas Šiaurės Lietuvoje. 1916 m. vokiečiai nutiesė ten geležinkelį, kuris tapo svarbiu tašku kovų su bermontininkais etape. Lietuvai įtvirtinus nepriklausomybę miestelis išliko nemažos reikšmės susisiekimui. Deja, neišvengta ir skaudžių incidentų, mūsų laikais gan retų ir šiurpiai atrodančių istorijų, kai ginkluotų nusikaltėlių gauja įsiveržė į pačią geležinkelio stotį ir ją apiplėšė.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Pirmoji Kauno geležinkelio stotis. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Lietuva,  1921 05 10, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64531