1921 m. gegužės 13 d. | Paminklas Miesto valdžiai

Miesto ąžuolyne greta Vytauto kalno tik pakilus iš miesto į kalną, neseniai, matyti, Miesto Valdžios įsakymu pastatytas stulpas su parašu lentelėje (trims kalboms): „Draudžiama čia versti visokias sąšlavas“. Bet čia pat, šalia to stulpo priversta dideliausia sąšlavų krūva.

Miesto ąžuolyne greta Vytauto kalno tik pakilus iš miesto į kalną, neseniai, matyti, Miesto Valdžios įsakymu pastatytas stulpas su parašu lentelėje (trims kalboms): „Draudžiama čia versti visokias sąšlavas“. Bet čia pat, šalia to stulpo priversta dideliausia sąšlavų krūva. Visa tai stovi išėjusių tyru oru pakvėpuoti miesto gyventojų akivaizdoje; negali to nematyti ir Miesto Valdžios atstovai. Kas per priežastis, kad nei statant tą stulpą su draudžiamuoju parašu, ne po to, sąšlavos nebuvo nuvežtos? Nejaugi Miesto Valdyba, Miesto Viršininkas, Miesto Gydytojas ir Miesto milicija tuo nesirūpina? Juk juokų darbas būtų aiškinti, kad uždraudimas galioja tik nuo tos dienos kai pastatytas stulpas, o kadangi sąšlavos suverstos prieš jo pastatymą, tai draudimas jų nepaliečiant.

Savivaldybių rinkikas

Laisvės Alėja į Vytauto kalną. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Paminklas Miesto valdžiai (1921, Gegužės 13 d.). Laisvė (104), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111087&seqNr=3