1921 m. gegužės 2 d. | Žydų universitetas Kaune

Tuo tarpu atidaromi 5 skyriai: matematikos-gamtos sk., istorijos filosofijos sk. Ir juridinis-ekonominis skyrius. Greta pagrindinių pamokų bus taip pat visa eilė viešų paskaitų, prieinamų visiems.

Kaunas, V. 2. (Elta). „Draugija Aukštosioms Mokykloms žydų tarpe steigti” atidengia š. m. gegužės mėn. Pradžioje 3 mėnesiu laikui žydų aukštuosius kursus Kaune žydų abiturientams ir studentams negalintiems važiuoti į užsienį tęsti savo mokslų. Tuo tarpu atidaromi 5 skyriai: matematikos-gamtos sk., istorijos filosofijos sk. Ir juridinis-ekonominis skyrius. Greta pagrindinių pamokų bus taip pat visa eilė viešų paskaitų, prieinamų visiems. Žydai studentai ir abiturientai karštai prisidėjo prie to darbo ir dabar jau įsirašęs žymus klausytojų skaičius.

 

Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakulteto studentai prozektoriume prie paguldyto mumifikuoto žmogaus kūno – modelio. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Žydų universitetas Kaune, (gegužės 4 d.)  Laisvė, (97) p. 1.

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111072