1921 m. gegužės 20 d. | Keletas minčių prie vyriausybės projekto žemės reformos reikalai

Ką mano valdžia pasiūlyti dvarų kumečiams ir kitiems dvarų darbininkams, kurie ištisais amžiais arba ilgus metus to dvaro žemę dirba, jojo buvo išnaudojami ir laukė teisingumo saulutės nušvintant?

Kyla klausimas, kodėl valdžia pirmiau nori duoti žemės tiems, kurie jos jau turi net 10 ha arba 6 ha miesto srityse, o ne tokiems, kurie tos žemės su visai neturi? Ką mano valdžia pasiūlyti dvarų kumečiams ir kitiems dvarų darbininkams, kurie ištisais amžiais arba ilgus metus to dvaro žemę dirba, jojo buvo išnaudojami ir laukė teisingumo saulutės nušvintant? Gal būt tiems kumečiams jau nusibodo žemė dirbti ir valdžia jiems lieps palaukti eilės, kol pirma gaus tie, kurie ir be to jos turėdami pav. 10 ha galėtų išmisti ir savo darbą sunaudoti. Ar čia norima, pravedant žemės reformą socialiai teisingumas įkūnyti ar kokios kitos specialės mintys ponų ministerių galvas” įdomaujas?

Obelių dvaro kumečiai prie kertamosios pjaunant javus. XX a. 2 deš. Rokiškio krašto muziejus


Šaltinis: Keletas minčių prie vyriausybės projekto žemės reformos reikalai, (gegužės 20 d.), Laisvė ( nr.109) p. 2.

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111082

Fotografijos prieiga internetu: https://www.europeana.eu/lt/item/2024906/photography_ProvidedCHO_Roki_kio_kra_to_muziejus___Roki_kis_Area_Museum_LIMIS_60423880