1921 m. gegužės 21 d. | Lietuvos vaizdai, Zarasai

Du kartu savaitėje antradieniais ir penktadieniais esti turgai. Šie atrodo kaip tikri jormakai. Suvežami valgomi daiktai, įvairūs molio ir medžio išdirbiniai, kalvartai, ratai, geldos, rečkutės, puodai ir t.t. manofaktūra, kaileliai, odos išdirbiniai, pagaliau: gyvuliai, arklės ir t.t.

Zarasiečiai, grynai aukštaičių būdo veikiai pasidavę sulenkinimui, lengvai nūn duodasi kultūrinti:

Veikia čia gimnazijos klasės su 127 mokiniais ir pradedamoji mokykla su 100. Šitie mokslo židiniai, jeigu jų priešo nagai neišžarstys, praskleis naują šviesą šitam tamsiam kraštui.

Rinka.

<…> Du kartu savaitėje antradieniais ir penktadieniais esti turgai. Šie atrodo kaip tikri jormakai. Suvežami valgomi daiktai, įvairūs molio ir medžio išdirbiniai, kalvartai, ratai, geldos, rečkutės, puodai ir t.t. manofaktūra, kaileliai, odos išdirbiniai, pagaliau: gyvuliai, arklės ir t.t. <…>

Aukštųjų kūno kultūros kursų studentai ant ledo. Galinėje eilėje iš kairės penkta – Gražina Vokietaitytė. Zarasai, 1935 ar 1936 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuvos vaizdai, Zarasai (gegužės 21 d.), Laisvė (nr. 110) p. 2

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111081