1921 m. gegužės 22 d. | Nuteisė bolševikus

Kauno Komendantūros Karo Lauko Teismas Panevėžio mieste už dalyvavimą slaptoje organizacijoje, kurios tikslas buvo nuversti esamą valstybės valdžią <…> 5 asmenys tapo sušaudyti.

Mums praneša iš Kauno Komendantūros, kad Kauno Komendantūros Karo Lauko Teismas Panevėžio mieste už dalyvavimą slaptoje organizacijoje, kurios tikslas buvo nuversti esamą valstybės valdžią, organizavimą Utenoje ginkluotų būrių, kuopų ir rajonkonų komunizmo pamatais, rusų bolševikų lėšomis  5 asmenys tapo sušaudyti 7 d. V. Keliolika gavo sunkių darbų kalėjimą nuo 8- iki 3 metų ir 23 išteisinti.

Komendantūra. 1915-1918 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


 

Šaltinis: Nuteisė bolševikus (1921, Gegužės 22 d.). Laisvė (111), p. 1.
Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111080&seqNr=1