1921 m. gegužės 24 d. | Lietuvos katalikai

Lietuva atgimsta. Bet Lietuva per amžius buvo katalikiška ir atgimusi ji ne kitokia privalo būti. Tikėjimas, dora ir nepriešingoji jai šviesa – aukštas filosofinis mokslas, – buvo ir bus tvirčiausi valstybės pamatai, teikią jai ilgiausio pastovumo.

Lietuva atgimsta. Bet Lietuva per amžius buvo katalikiška ir atgimusi ji ne kitokia privalo būti. Tikėjimas, dora ir nepriešingoji jai šviesa – aukštas filosofinis mokslas, – buvo ir bus tvirčiausi valstybės pamatai, teikią jai ilgiausio pastovumo.

Visa to teduoda aukštoji mokykla – universitetas, jo skyrius–teologijos bei filosofijos fakultetas. Neabejojame, jog Lietuvos valstybė, ligi tik apaidirba su pašalitinėmis kliūtimis, pirmon galvon įsteigia ir laikys savo lėšomis universitetą su minėtuoju fakultetu.

Prisikėlimo bažnyčios statyba. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuvos katalikai (gegužės 21 d.), Laisvė (nr. 112) p. 2

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111079