1921 m. gegužės 25 d. | Atvažiuoja Kaunan latvių ir estų laikraštininkai

Kalbami atstovai, po 10 iš kiekvienos valstybės, atvyksta gegužės 25 d. ir paliks Lietuvoje ir jos padėtį. Šiuo tikslu rengiamas su jais ekskursijos sodžiun.

KAUNAS, V. 21. (Elta). Mūsų Užsienių Reikalų Ministeris, būdamas Rygoje ir Taline, pakvietė Latvių ir Estų spaudos atstovus apsilankyti Lietuvoje. Kalbami atstovai, po 10 iš kiekvienos valstybės, atvyksta gegužės 25 d. ir paliks Lietuvoje ir jos padėtį. Šiuo tikslu rengiamas su jais ekskursijos sodžiun. Svečiams priimti išrinktas mūsų spaudos komitetas.

Laisvės alėja. Apie 1920 m. Išleido O. Vitkauskytės knygynas. Kauno miesto muziejaus fondai

 


Šaltinis: Atvažiuoja Kaunan latvių ir estų laikraštininkai (1921, Gegužės 24 d.). Laisvė (112), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111079&seqNr=3