1921 m. gegužės 27 d. | Mūsų vyriausybė sutiko su P. Hymanso projektu

Kadangi p. Hymans buvo prašęs Lietuvos vyriausybę iki gegužės 27 d. pranešti, ar ji sutinka su tuo projektu, kaip derybų baze, mūsų užsienio Reikalų Ministeris pasiuntė Lietuvos vyriausybės sutikimą.

Kaunas, V–27 (Elta). Mūsų Derybų su Lenkais Briuksely Pirmininko p. Hymanso abiem delegacijom įteikto susitarimo pagrindo projektas: Visiška Lietuvos nepriklausomybė ir suverenitetas: Vilnius tenka Lietuvai, kuri duoda tautų mažumoms plačią autonomiją; tarp Lietuvos ir Lenkijos artimi santykiai, bet jokios federacijos.

Kadangi p. Hymans buvo prašęs Lietuvos vyriausybę iki gegužės 27 d. pranešti, ar ji sutinka su tuo projektu, kaip derybų baze, mūsų užsienio Reikalų Ministeris pasiuntė Lietuvos vyriausybės sutikimą.

Briuselio miesto panorama.


Šaltinis: Mūsų vyriausybė sutiko su P. Hymanso projektu (gegužės 28 d.), Lietuva, (115 (642)) p. 2

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64517

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2048001/Athena_Plus_ProvidedCHO_KIK_IRPA__Brussels__Belgium__AP_10278233