1921 m. gegužės 28 d. | Sutarties su lenkais dar nėra

Paskutinės žinios, sutarties su lenkais dar nėra.

Kaunas V. 28 (Elta). Vakar per neapsižiūrėjimą Elta išsiuntinėjo, klaidingą žinią, būk mūsų Vyriausybė sutikusi su p. Hymanso pasiūlytų derybų projektu. Šiuo atitaisome tą žinią: mūsų vyriausybė jokio sutikimo nėra davusi.


1921 m. gegužės 27 d. Lietuvos spaudoje pasirodė žinia, kad Lietuvos Vyriausybė sutiko su Paulio Hymanso (Tautų sąjungos atstovo) pasiūlytu gegužės 20 d. projektu. Tautų sąjunga manė, kad šios diplomatinės derybos išspręs vieną opiausių problemų Rytų Europoje ir padės sureguliuoti Lietuvos ir Lenkijos santykius. Gegužės 20 d. projekto variante buvo numatyta Lietuvos teritoriją suskirstyti į 2 lygiateisius kantonus (Kauno ir Vilniaus; šiame garantuota Lenkijos įtaka). Be to, Hymanso projektas numatė bendrą Lietuvos ir Lenkijos ekonominę ir užsienio politiką, bendrą kariuomenių generalinį štabą, bendrą karinę vadovybę karo metu, t. y. faktiškai abiejų valstybių federaciją ir Lietuvos pajungimą Lenkijai.

Prabėgus porai dienų po paskelbtos žinios, kad Lietuvos vyriausybė sutiko su Hymanso pasiūlymu, buvo viešai išplatinta, kad Lietuvos vyriausybė nesutinka su pasiūlytomis sąlygomis. Numanoma, kad tokia dviprasmiška situacija susiklostė, kadangi Lietuvos vyriausybė ir delegacija Briuselyje buvo verčiamos siūlomą projektą priimti kaip derybų pagrindą (neoficialiai vėliau žadėta padaryti kai kurių pakeitimų). Prabėgus, kuriam laikui ir nepriėjus prie bendros nuomonės, birželio 6 d. derybos nutrūko. 1921 rugsėjo 3 d. Ženevoje buvo atnaujintos derybos. Atnaujintoms deryboms pateiktame antrajame Hymanso projekto variante kantonų atsisakyta, Vilniaus kraštui buvo siūloma autonomija, tai pat atskiri generaliniai štabai, bet reikalauta derinti jų veiklą, karo metu Lenkijai numatyta teisė naudotis Lietuvos teritorija. Tačiau ir šiame projekte Lietuvos Vyriausybė įžvelgė grėsmę, kad Lietuvos valstybė taps Lenkijos dalimi, dėl to buvo atsisakyta ir antrojo Hymanso projekto pasiūlymo.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Gediminas Kasparavičius

Viešbučio „Brouwershuis“ išorė 1870-1892 m. Rijksmuseum.


Šaltinis: Paskutinės žinios, sutarties su lenkais dar nėra, (gegužės 31 d.), Laisvė (nr. 117) p. 1

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111073

Fotografijos prieigai internete: https://www.europeana.eu/lt/item/90402/RP_F_F01136_I