1921 m. gegužės 29 d. | Aviacijos šventė

Šventėj dalyvauti buvo kviesta gausiai svečių – aukštųjų valdininkų ir net užsienio svečių. Nors oras buvo blogas – didelis vėjas ir lietus, tačiau pasižiūrėti mūsų aviacijos suvažiavo ir suėjo nemaža ir šiaip publikos.

Sekmadienį gegužės 29 d. Kaune, buvo Lietuvos aviacijos šventė. Iš ryto buvo pamaldos bažnyčioj, 11 val. – aviacijos paroda. Šventėj dalyvauti buvo kviesta gausiai svečių – aukštųjų valdininkų ir net užsienio svečių. Nors oras buvo blogas – didelis vėjas ir lietus, tačiau pasižiūrėti mūsų aviacijos suvažiavo ir suėjo nemaža ir šiaip publikos. 4 val. p. p. aviacijos aeradrome buvo mūsų orlaivių lakiojimas. Lakiojimą demonstravo mokomaisiais orlaiviais aviacijos mokiniai. Buvo parodyta – lakiota daugiau per 15-ka orlaivių. Dešimt lakiotojų, laimėję tam per tikrą loteriją teisę <pavedžioti> orlaiviu po vieną <svečią>, kvietės iš publikos norinčius lakioti. Norinčių rados nemaža, daugiausia, žinoma, panelių, nes laimėjusieji teisę <pavėžyti>, jau išanskto žinojo, ką vežsią.

<…> Gražiai demonstravo „mirties kilpas“ su greitasparniu „Fokeriu“ keli mūsų aviatoriai, ne mokiniai. Po lakiojimo demonstracijos svečiai buvo pakviesti vakarienei. Šventė baigės šokiais aviacijos salėj. Jei ne blogas oras, tai Kauno publika butų turėjusi progos pamatyti gražiausių aviacijos reginių.

Pirmasis Antano Gustaičio sukonstruotas vienvietis mokomasis lėktuvas AMBO I. Apie 1925 m. Panevėžio kraštotyros muziejus


Šaltinis: Aviacijos šventė (1921, Gegužės 31 d.). Lietuva (117 (644), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64514&seqNr=3