1921 m. gegužės 3 d. | Kovos neutralėje zonoje Punsko ruože

Paskutinėmis dienomis spaudoj buvo minima apie kovas neutralėje zonoje Punsko ruože. Svarbiausioji tūjų kovų priežastis yra tai nuolatinis lenkų veržimąsis  toliau į neutralę zoną būtent į tuos kaimus, kurie savo padėtimi stovėjo ant pat senosios demarkacinės linijos.

Neutralė zona yra skiriama tam, kad išvengti susidurimų ginkluotų pajėgų. Tiek kareiviai, tiek vietos gyventojai neutralėje zonoje turi prisilaikyti tam tikrų taisyklių, kad neįvyktų koksai nesusipratimas galis vėl atnaujinti sustabdytus karo žygius. Bet jau kaip iš patyrimo žinom, kad lenkams ar bolševikams pasirašytoji sutartis tai tik popierio gabalėlis, taip ir neutralė zona lenkams virsta kuo karščiausios kovos vieta. Paskutinėmis dienomis spaudoj buvo minima apie kovas neutralėje zonoje Punsko ruože. Svarbiausioji tūjų kovų priežastis yra tai nuolatinis lenkų veržimąsis  toliau į neutralę zoną būtent į tuos kaimus, kurie savo padėtimi stovėjo ant pat senosios demarkacinės linijos. Lenkų užplūdimas pereitų metų rudeny šių kaimų nepasiekė.

Paminklas kariams, žuvusiems kovose už Lietuvos laisvę, Kauno miesto kapinėse Vytauto pr. Reprodukcija. 1970 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Kovos neutralėje zonoje Punsko ruože, (1921 m. gegužės 3 d.) Laisvė, (96) p. 2

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111074