1921 m. gegužės 30 d. | Permainos Vatikano diplomatijoj

Taigi esant šiam pilnai kompetentingam žmogui prie Nepaprastų Bažnytinių Reikalų kongregacijos sekretoriaus arciv. Ceretti galima tikėti, kad Lietuvos reikalai bus tinkamai tarpininkaujam prie kardinolo Gasparri ir prie Popiežiaus.

Roma, V-30. (Elta). Popiežiaus Sekretorijoj d. Stato vieton Mon. Tedešini nauju paskirtas Substitutu Moris Pizzardo. jis yra nepaprastai didelis lietuvių reikalų žinovas, jau senai seka lietuvių kilimą, skaito literatūrą apie Lietuvą, pažįsta kai kuriuos Lietuvos darbuotojus. Taigi esant šiam pilnai kompetentingam žmogui prie Nepaprastų Bažnytinių Reikalų kongregacijos sekretoriaus arciv. Ceretti galima tikėti, kad Lietuvos reikalai bus tinkamai tarpininkaujam prie kardinolo Gasparri ir prie Popiežiaus.

Vatikanas. Šv. Petro aikštė. XIX a.


Šaltinis: Permainos Vatikano diplomatijoj (1921, Birželio 1 d.). Lietuva (118 (645), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64443&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.reckontalk.com/wp-content/uploads/2017/01/Place-Saint-Peter-19th-century.jpg