1921 m. gegužės 4 d. | Tiesos žodžiai apie alkoholį ir alkoholinius gėrimus

Aštrus užsinuodyjimas alkoholiu (smarkus nusigėrimas) gali pasibaigti mirtimis. Rusijoje miršta nuo nusigėrimo daugiau kaip 6 tūkstančiai žmonių per metus, tai yra ant vieno milijono gyventojų Rusijoje miršta 55 žmonės, Vokietijoje – 12, Prancūzijoje – 11.

Petrapilyje prieš karą buvo susitvėrusi „Rusijos Mediciniškoji gydytojų blaivininkų Draugija“, kurios taryba buvo išleidusi į Rusijos visuomenę  virš nurodytų antgalviu. Kadangi Lietuvoje mes dar neturime panašios gydytojų – blaivininkų draugijos nei panašių atsišaukimų į mūsų visuomenę, tai manome ne be naudos būsiant Lietuvos visuomenei padavus tą atsišaukimą, kurs skamba taip:

<…> Aštrus užsinuodyjimas alkoholiu (smarkus nusigėrimas) gali pasibaigti mirtimis. Rusijoje miršta nuo nusigėrimo daugiau kaip 6 tūkstančiai žmonių per metus, tai yra ant vieno milijono gyventojų Rusijoje miršta 55 žmonės, Vokietijoje – 12, Prancūzijoje – 11. <…>

<…> Alaus maistingumas yra visai menkas. Kad su alaus pagalba numalšinti alkį, reikėtų taip daug jo išgerti, kad iš to sveikatai kiltų tikriausias pavojus. <…>.

Sąskaita. G. J. Kaplano Vynų, Likerių ir Degtinių krautuvė. Kaunas, D. Vilniaus g. Nr. 33. 1923 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Tiesos žodžiai apie alkoholį ir alkoholinius gėrimus (1921 m. gegužės 4 d.) Laisvė (97), p. 2

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111072