1921 m. gegužės 8 d. | Iš A. K. Gamtos skyriaus

Sekmadienį, gegužės 8 d., daroma ekskursija į Ežerėlį, iš Kauno į Zapiškį važiuojama garlaiviu, o iš Zapiškio į Ežerėlį (6 kilm.) eis pėsčia.

Sekmadienį, gegužės 8 d., daroma ekskursija į Ežerėlį, iš Kauno į Zapiškį važiuojama garlaiviu, o iš Zapiškio į Ežerėlį (6 kilm.) eis pėsčia. Norintieji dalyvauti ekskursijoj renkasi garlaivių prieplaukoj ne vėliau 6 val. ryto, lygiai šešiomis išvažiuojama. Ekskursijoj gali dalyvauti ir pašaliniai žmonės.

Sk. Vadovas

Šv. Jono bažnyčia Zapyškyje. Metai nežinomi. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Iš A. K. Gamtos skyriaus (1921, Gegužės 8 d.). Lietuva (100 (667), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64510&seqNr=3