1921 m. gruodžio 1 d. | Skelbimas

Visi namų savininkai ir namų valdytojai, pradedant nuo šių metų gruodžio 1 d, kviečiami atvykti Miesto valdybos Finansų skyriun ir gauti blanką, visų jo namų butų nuomininkų sąrašui surašyti ir tam tikras instrukcijas 1922 m.

Kauno miesto valdyba šiuo skelbia visų Kauno Miesto ir priemiesčių: Aleksoto, VIl. Slabados ir Šančių namų savininkų ir namų valdytojų žiniai, kad einant įstatymu būtų mokesnio savivaldybių naudai, visi namų savininkai ir namų valdytojai, pradedant nuo šių metų gruodžio 1 d, kviečiami atvykti Miesto valdybos Finansų skyriun ir gauti blanką, visų jo namų butų nuomininkų sąrašui surašyti ir tam tikras instrukcijas 1922 m. Švariai ir aiškiai išpildytas su reikalingomis žiniomis blankas turi būti gražintas Miesto valdybai ne vėliau 1922 m. sausio m. 1 d.

Žinios turi būti faktinai teisingos ir bus tikrinamos vietoje. Neįvykdęs pirmo reikalavimo namų savininkas arba valdytojas bus baudžiamas iki 300 auks.; neįvykdęs gi antro reikalavimo iki 1000 auks. (9 pastaba Įst. But. Mok. Sav. Naudai)

Kauno miesto Valdyba, Gruodžio 1 d  1922 m.

Kauno naujamiestis, Kęstučio gatvė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1921 m. gruodžio 3 d. Skelbimas, Lietuva ((Nr. 273 (801)) p. 4

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64492_4