1921 m. gruodžio 10 d. | Kauno Seserų Benediktinių Vienuolynas

Kauno Seserų Benediktinių Vienuolynas eidamas savo pašaukimu ir norėdamas pasidarbuoti visuomenės labui atidarys mergaitėms “rankų darbelių mokyklą”, kurioje bus dėstomi bendro lavinimo dalykai sulig liaudies mokyklų programa kasdien po dvi valandas ir rankų darbeliai.

Kauno Seserų Benediktinių Vienuolynas eidamas savo pašaukimu ir norėdamas pasidarbuoti visuomenės labui atidarys mergaitėms “rankų darbelių mokyklą”, kurioje bus dėstomi bendro lavinimo dalykai sulig liaudies mokyklų programa kasdien po dvi valandas ir rankų darbeliai: siuvimas, halfas, mezgimas, nerimas ant mašinš, bažnytinių rūbų gaminimas, kasdien po tris valandas. Žemaičių Vyskupas yra sutikęs tam tikrą leidimą, o Švietimo Ministerija iš savo pusės pareiškė sutikimą. Šv. Vincento a. Paullo Draugija padėjo vienuolynui pataisyti kambarį mokyklai ir įsigyti įrankių. Įrengimo darbas baigiamas, ir jau priimamos mokinės be atskiro amžiaus, neturtingos veltui, pasiturinčios už 30 auksinių mėnesiui. Mokinės kviečiamos tuojaus užsirašyti vienuolyno fortoje.

Vienuolyno Viršininkė

T e r e z i j a B e r s e n a i t ė

Sesuo Teresė (Mikalina Bernaitė). Apie 1925 m. Iš knygos V. Kamuntavičienė „Kauno benediktinių vienuolyno istorija XVII-XX a. pradžioje.“


Šaltinis. Žinios Lietuvoje. Laisvė, gruodžio 10 d., p. 4.

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_111067_4