1921 m. gruodžio 12 d. | Lenkų smalsumas

Kaune šiomis dienomis pas kai kuriuos gyventojus atsirado iš Varšuvos šiokių tokių paklausimų lapelis.

Kaunas, XII. 12 (Savo kor.) Kaune šiomis dienomis pas kai kuriuos gyventojus atsirado iš Varšuvos šiokių tokių paklausimų lapelis:

  1. Ar yra Lietuvoj politinių srovių (prądów) su programa etnografinės be Vilniaus Lietuvos? Kur kieno ir kaip tokios idėjos platinamos ir kokio priėmimo jos randa, ar gali rasti miniose?
  2. Kokios gi iš tikrųjų dabartinės opozicijos tendencijos, su ,,Pražanga“ (taip išspausdinta! Vertikas) prieky?
  3. Keip evoliucionuoja (ewoluje) žydų opinija ir ar galima tikėtis dabartinio kurso jų susiartinimo su Lenkija tvirtumo?
  4. Kokią pažangą daro Lietuvoj bolševizmas?
  5. Kaip atjaučia Lietuvos rinka dabartinį Vokietijos ekonominį krizį ir kaip tai atsiliepia į vidaus Lietuvos padėtį?
  6. Kokia finansinė vyriausybės padėtis?
  7. Kokis Lietuvos ginklavimos programas ir kokiais tiekimais jis remias ar žada remtis?
  8. Kokios tendencijos kariuomenėj?
  9. Koksai valstiečių ūpas (wloscianstwa) bendrai, ypač gi atskruose kaimyniniuose su mumis apskrityse?
  10. Kaip žiūri į Vilniaus Seimą: a) vyriausybė b) St. Seimo daugumos ir mažumos partijos c) Pažangos partija d) žydai e) valstiečiai?

Tai tokia Varšuvos ,,ciekavstis“.

1920 m. plakatas raginantis stoti į Lenkijos kariuomenę ir vaizduojantį vieną iš kariuomenės vadų Juzefą Halerį. Varšuvos nacionalinis muziejus Lenkijoje.


Šaltinis: Lietuva,  1921 12 13, p.1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64506