1921 m. gruodžio 19 d. | A. A. Dr-as Jeronimas Ralys

,,Odisėjos“ ir kitų klasikinių veikalų vertėjas mirė Jonavoj, gruodžio 17 d. Laidojamas Jonavos kapinėse pirmadienį, gruodžio 19 d. 11 val. rytą.

,,Odisėjos“ ir kitų klasikinių veikalų vertėjas mirė Jonavoj, gruodžio 17 d. Laidojamas Jonavos kapinėse pirmadienį, gruodžio 19 d. 11 val. rytą.

Giliai nuliūdęs viengentis K. Ralys (Vargovaikis)


Šiandien sukanka lygiai 100 metų nuo žymaus Lietuvos rašytojo ir intelektualo Jeronimo Ralio laidotuvių.

J. Ralys gimė 1876 m. valstiečių šeimoje. Dar jaunystėje susidomėjo senovės graikų ir lotynų kalbomis, tapo jų žinovu. Būdamas penktoje gimnazijos klasėje pradėjo iš senosios graikų kalbos versti Homero veikalus „Iliada“ ir „Odisėja“. Pirmojo lietuvišką vertimą spėjo išleisti 1921 m., o antrasis po jo mirties pabaigtas versti talkininkų (S. Kymantaitės-Čiurlionienės, J. Talmanto ir P. Žadeikio) ir pasirodė 1930 m.

J. Ralys yra išvertęs ir kitų žymių kūrinių, pats rašė publicistiką ir grožinę literatūrą, daugelį metų dirbo gydytoju. Palaidotas senosiose Jonavos kapinėse.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Jeronimas Ralys, 1921 m. Fotografija iš Lietuvos albumas, Berlin, 1921.


Šaltinis: Lietuva,  1921 12 20, p. 1

Prieiga internete https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64499