1921 m. gruodžio 2 d. | Žiemos sportas

Nemuno Uoste iš Daukanto g-vės suruošta Lietuvos Fizinio Lavinimo Sąjungos čiuožykla.

Nemuno Uoste iš Daukanto g-vės suruošta Lietuvos Fizinio Lavinimo Sąjungos čiuožykla.

Trečiadienį, 4 ½ val. vakare Vytauto Kalne šaukiamas žiemos sporto megėjų susirinkimas aptarti savo reikalus ir organizuoti žiemos sporto sekciją.

L. F. L. S. C. V.

Kauno čiuožykloje. XX a. 4 deš. Lietuvos jūrų muziejaus fondai.


Šaltinis: Sportas. Lietuva. 1921 m. gruodžio 2 d. p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64500