1921 m. gruodžio 22 d. | Švenčių belaukiant

Šventės artinas. Visi susirūpinę, kokių dovanų šventėms suteiktų savo giminaičiams, pažįstamiems, draugams. Aukštesnieji valdininkai rūpinas, kad kurios nors dovanos, būtų suteikta mažesniems valdininkams: dirbtuvių vedėjai rūpinas apie dovanas savo darbininkams, ūkininkai – savo tarnautojams, įvairūs komitetai rūpinas apie kareivius. Ir nėra žmogaus, kuris, besiartinant šventėms, nesirūpintų ką nors dovanoti tiems, kuriuos laiko sau artimiausiais ar brangiausiais.

Šventės artinas. Visi susirūpinę, kokių dovanų šventėms suteiktų savo giminaičiams, pažįstamiems, draugams. Aukštesnieji valdininkai rūpinas, kad kurios nors dovanos, būtų suteikta mažesniems valdininkams: dirbtuvių vedėjai rūpinas apie dovanas savo darbininkams, ūkininkai – savo tarnautojams, įvairūs komitetai rūpinas apie kareivius. Ir nėra žmogaus, kuris, besiartinant šventėms, nesirūpintų ką nors dovanoti tiems, kuriuos laiko sau artimiausiais ar brangiausiais.

Vienok pats brangiausias, pats svarbiausias reikalas pamirštamas. Kas gali būti brangesnio, kaip Lietuvos laisvė, nepriklausomybė, kas gali būti brangesnio, kaip tėvynė, o vienok niekas neprisimena, neagituoja, kad reikia duoti dovanų Lietuvai. Lietuvos iždui, kad būtų išlaikyta laisvė ir nepriklausomybė, kad būtų aprūpinti tos nepriklausomybės gynėjai – kareiviai.

Remk Lietuvą, skolink valstybės iždui. Dar šiandien įsigyk Nepaprastos Paskolos kvitą, kurios realizavimas baigias 1922 m. vasario 1 d. ir kuriai bus vasario 16 dieną traukiama 5200 premijų sumoj 2 milionų auksinų.

Pilietis

Nuotraukoje užfiksuotas vyras ir moteris. Už jų nugarų – kalėdinė eglutė. XX a. 4 deš. Fotografas nežinomas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Lietuva“, Lietuva, 288 (816) num., 1921 m. gruodžio 22 d. p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076