1921 m. gruodžio 25 d. | Nauja stotis

Kauno Siaurųjų gelžkelių valdyba skubiai suskato dirbti prie Nemuno kranto ties Aleksoto tiltu nedidelę naują medinę būdelę–stotį, Siaurųjų gelžkelių reikalams. Darbas jau baigiamas.

Nauja stotis. Kauno Siaurųjų gelžkelių valdyba skubiai suskato dirbti prie Nemuno kranto ties Aleksoto tiltu nedidelę naują medinę būdelę–stotį, Siaurųjų gelžkelių reikalams. Darbas jau baigiamas.

Prieplauka su siaurojo traukinio „kukuškos“ geležinkelio bėgiais. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Nauja stotis“, Lietuva, nr. 290 (818), 1921 m. gruodžio mėn. 25 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64495&seqNr=2