1921 m. gruodžio 26 d. | Švenčių vakarai

Š. m. gruodžio 26 d. vakarą Metropolio salėse įvyko Moterų Globos Komiteto suruoštas „baltasis balius“ komiteto laikomų vaikų prieglaudų naudai.

Š. m. gruodžio 26 d. vakarą Metropolio salėse įvyko Moterų Globos Komiteto suruoštas „baltasis balius“ komiteto laikomų vaikų prieglaudų naudai. Svečiai buvo visi kviestieji ir apsilankė labai gausiai. Balių paįvairino dvi baletininkų poros iš p. Dubeneckienės vedamos baleto mokyklos mokinių tarpo ir vaikščiojo vaikų grupės lydimas Kalėdų senis, kuris dalino kai kam dovanas. Bendrai imant balius praėjo gana stilingai.

„Metropolio“ darbuotojai prieš Šv. Kalėdas. ~1938-1939 m. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Švenčių vakarai. Lietuva. 1921 m. gruodžio 31 d., p. 3.