1921 m. gruodžio 30 d. | Kvies į Londoną Čičeriną

,,Times“ autoritetingų šaltinių žiniomis pranešė, kad Lloyd George ir Briand principaliai nutarė kviesti Čičeriną ir Litvinovą atvažiuoti į Londoną ateinančių metų pradžioj.

Londonas (Elta.) ,,Times“ autoritetingų šaltinių žiniomis pranešė, kad Lloyd George ir Briand principaliai nutarė kviesti Čičeriną ir Litvinovą atvažiuoti į Londoną ateinančių metų pradžioj. Manoma, kad jis turės atsakyti į labai svarbius klausimus dėl Rusų politikos.


1921 m. pabaigoje Britų imperijos ir Prancūzijos lyderiai dar tikėjo, kad yra galimybė sustabdyti Sovietų Rusiją plėstis į Europą bei kitus žemynus ir sustabdyti komunistinės ideologijos sklaidą. Buvo suplanuota pakviesti sukalbamesnius bolševikų vadus į Londoną ir surasti diplomatinį ,,modus vivendi“. Kaip projekte bus kalbama ateinančiais metais, to padaryti nepavyko ir pavadinimą pakeitusi Sovietų Rusija, pasirašys Rapalo sutartį su karą pralaimėjusia Vokietija, o ne su nugalėtojais.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Antantės lyderiai tvarkę Europos politiką po Pirmojo pasaulinio karo. Iš kairės – Didžiosios Britanijos premjeras Lloyd George, Prancūzijos premjeras Aristid Briand, Prancūzijos kariuomenės vadas maršalas Ferdinand Fosh pasivaikščiojimo metu Londone, 1921 m. Fotografija iš Prancūzijos nacionalinės bibliotekos.


Šaltinis: Lietuva,  1921 12 30, p. 2

Prieiga internete:  https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64491_2

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/9200518/ark__12148_btv1b530626058