1921 m. gruodžio 31 d. | Vizitai pas L. V. Prezidentą

Einąs Respublikos Prezidento pareigas Steigiamojo Seimo Pirmininkas Naujųjų metų dieną priiminės vizitus (R. Prezidento Rūmuose).

Einąs Respublikos Prezidento pareigas Steigiamojo Seimo Pirmininkas Naujųjų metų dieną priiminės vizitus (R. Prezidento Rūmuose) šiomis valandomis:

12-13 Užsienio Atstovų;

13-14 St. Seimo ir Valdžios Atstovų;

14-15 Visuomenės Atstovų ir privat. Asmenų.

 

Resp. Prezidento Kanceliarijos

Viršininkas

Prezidentas A. Stulginskis dailininko P. Kalpoko personalinės darbų parodos atidaryme. 1928 m. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Vizitai pas L. V. Prezidentą. Lietuva. 1921 m. gruodžio 31 d., p. 3.