1921 m. gruodžio 9 d. | Užsienio reikalų ministeris Dr. Purickis

Užsienio reikalų ministeris Dr. Purickis š. m. gruodžio 9 d. įteikė p. Ministeriui Pirmininkui prašymą paleisti jį nuo Užsienio Reikalų Ministerio pareigų.

Užsienio reikalų ministeris Dr. Purickis š. m. gruodžio 9 d. įteikė p. Ministeriui Pirmininkui prašymą paleisti jį nuo Užsienio Reikalų Ministerio pareigų.

Atvirukas. Dr. Juozas Purickis. Išleido O. Vitkauskytės knygynas. 1919 m.


Šaltinis: Žinios Lietuvoje. Karys. 1921 m. gruodžio 15 d. p. 593.

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=86325&biRecordId=119492

Iliustracijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2021803/C130000499034